Απ’ τον ουρανό ήρθε ο Χριστός

Τίτλος πρωτοτύπου:There is a better world (1870)
Έτος μετάφρασης:1964

Απ’ τον ουρανό ήρθε ο Χριστός
και για με, και για σε.
Σαν καλός ποιμήν έψαξε Αυτός
και για με, και για σε.
Διάλεξε ο Χριστός κάτω εδώ στη γη
φάτνη ταπεινή, για να γεννηθεί.
Απ’ τον ουρανό ήρθε ο Χριστός
και για με, και για σε.

Πάνω στο σταυρό πέθαν’ ο Χριστός
και για με, και για σε.
Και το αίμα Του έχυσε Αυτός
και για με, και για σε.
Κάθε μια ψυχή, όσο αμαρτωλή,
βρίσκει στον Χριστό χάρη και ζωή.
Πάνω στο σταυρό πέθαν’ ο Χριστός
και για με, και για σε.

Πάλι έρχεται απ’ τον ουρανό
και για με, και για σε.
Γιατ’ ετοίμασε τόπο θαυμαστό
και για με, και για σε.
Γρήγορα θα ’ρθεί ’κείνη η στιγμή
που κάθε πιστός θε να Τον ιδεί.
Πάλι έρχεται απ’ τον ουρανό
και για με, και για σε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ