Απ' το αίμα του σταυρού Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:Oh the deep, deep love of Jesus (1875)

Απ' το αίμα του σταυρού Σου
ω, Χριστέ μου, ξεκινούν,
κύματα θείας αγάπης,
που το σύμπαν συγκλονούν.

Επωδός
Ω, πλυμένος με το αίμα
πλησιάζω τον Θεό
και την άπειρη αγάπη
ταπεινά ευχαριστώ.

Ω, Θεέ μου, Σε δοξάζω,
που μου έδωσες Συ φως,
να γνωρίσω το μυστήριο
της θυσίας στο σταυρό.

Τέτοι’ αγάπη δεν μπορούσα
ω, ποτέ, να φαντασθώ,
να πεθάνει καρφωμένος
ναι για μένα ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ