Απ' την πλάνη την πολλή

Τίτλος πρωτοτύπου:The New Jerusalem (1911)
Μετάφραση:

Απ' την πλάνη την πολλή τρέχουν τώρα παρευθύς
εις τη μία εκκλησία του Θεού.
Ψέλνουν ομοθυμαδόν γλυκείς ύμνους της Σιών
κι είναι τώρα εις την ποίμνη του Χριστού.

Επωδός
Ω εκκλησία του Θεού,
όπου είναι φως, αλήθεια, ζωή.
Ω εκκλησία του Θεού,
όπου αγάπη και ενότης κατοικεί.

Χωρίς βίβλο και Χριστό επλανιόμουν πανταχού,
σε ποικίλες των ανθρώπων διδαχές,
τώρα όμως στη Σιών βρήκα φως αληθινό
κι είμαι όλο ευτυχία και χαρά.

Δόξα, δόξα στον αμνό, το σωτήρα και Θεό,
που μας έφερ' απ' το σκότος εις το φως.
Ας δοξάζουμε μαζί κι ας υμνεί όλη η γη,
Αυτός είναι ο ποιμένας ο καλός.

Νέα Ιερουσαλήμ, δόξα του Εμμανουήλ,
πρωτογόνος εκκλησία του Θεού.
Θέλω σε να θεωρώ, διαρκώς εφόσον ζω,
εωσού στον ουρανό αναπαυθώ.