Άνοιξε τα μάτια μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Open our eyes (1976)
Έτος μετάφρασης:1981

Άνοιξε τα μάτια μου, Χριστέ να Σε ίδω,
θέλω να Σ΄αγγίξω, να Σου πω «Σ΄αγαπώ».
Άνοιξε τ΄αυτιά μου, θέλω να Σ΄ακούσω.
Άνοιξε την καρδιά μου, για να Σε δεχθώ.

Ανοίγω τα μάτια μου, Χριστέ μου Σε βλέπω.
Τώρα Σε αγγίζω, τώρα Σ΄αγαπώ.
Ανοίγω τ΄αυτιά μου, τώρα Σε ακούω.
Δίνω την καρδιά μου σε Σε που αγαπώ.

Τώρα Σε λατρεύω, τώρα Σε δοξάζω.
Τώρα Σου φωνάζω, «Είσαι θαυμαστός».
Τώρα Σε λατρεύω, τώρα Σε δοξάζω
Τώρα Σου φωνάζω, «Είσαι θαυμαστός».

  • ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΧΚ
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ