Ανέστη ο Χριστός

Τίτλος πρωτοτύπου:Hallelujah for the cross (1887)
Μετάφραση:

Ανέστη ο Χριστός, αλληλούια, αλληλούια,
ανέστη αληθώς, αλληλούια, αλληλούια.
Ω, θάνατο πικρό γευθείς εις τον σταυρό
ανέστη εκ νεκρών να δικαιωθώ εγώ.

Επωδός
Αλληλούια, αλληλούια, θριαμβεύει ο σταυρός,
αλληλούια, αλληλούια, βασιλεύει ο Χριστός.
Αλληλούια, αλληλούια, θριαμβεύει ο σταυρός,
αλληλούια, αλληλούια, βασιλεύει ο Χριστός.

Ανέστη ο Χριστός, αλληλούια, αλληλούια,
ανέστη αληθώς, αλληλούια, αλληλούια.
Θανάτου του σκληρού ο φόβος τώρα που;
Νικήθη στον σταυρό και ο έσχατος εχθρός.

Ανέστη ο Χριστός, αλληλούια, αλληλούια,
ανέστη αληθώς, αλληλούια, αλληλούια.
Η γη ας ψαλμωδεί, το σύμπαν ας ηχεί,
ευφραίνεστε πιστοί, ναι ο λυτρωτής σας ζει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ