Ανάγκη έχω Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:I need Thee every hour (1872)

Ανάγκη έχω Σου, ω Ιησού,
σε Σένα έρχομαι και δέομαι.
Δια του Πνεύματός Σου Συ καθάρισέ μου
ψυχή, νου και καρδιά, τη ρυπαρή.

Ανάγκη έχω Σου, ω Ιησού
και πάντοτε Χριστέ, αγαπητέ,
σε κάθε πειρασμό μου δώσ’ τη δύναμή Σου,
ω, δώσ’ μου την αγάπη τη θαυμαστή.

Ανάγκη έχω Σου, Ω Ιησού
το θέλημά Σου εγώ θέλω ν’ ακολουθώ.
Σε όλο μου το βίο κράτα με πλησίον Σου,
ω εσταυρωμένε, Θεού αμνέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ