Αναγγείλατε παντού

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus saves (1910)
Μετάφραση:

Αναγγείλατε παντού σεις παιδιά του Θεού,
ευαγγέλια χαράς, ο Χριστός σώζει ευθύς.
Τρέξτε μαθητεύσατε, κάθε έθνος και φυλή,
πανταχού κηρύξατε, ο Χριστός σώζει ευθύς.

Αληθείας άγγελοι σπεύσατε, σπεύσατε,
σωτηρίας σάλπιγγα, σ’ όλους ηχήσατε.
Εις τα πέρατα της γης, με το λόγο της ζωής,
όλους τους αμαρτωλούς, ο Χριστός σώζει ευθύς.

Νέο άσμα ψάλλετε ω πιστοί του Χριστού,
μαρτυρείτε το Χριστό πανταχού, πανταχού.
Με αγάπη και χαρά, άφεση κυρήξατε,
πανταχού σαλπίσατε, ο Χριστός σώζει ευθύς.

Σωτηρία τέλεια χορηγεί ο Χριστός,
σ' όλους τους αμαρτωλούς δωρεάν αληθώς.
Κάθε άνθρωπο καλεί, σ’ όλους δίνει τη ζωή,
θεραπεύει ασθενείς, ο Χριστός σώζει ευθύς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ