Αν κάποιον σήµερα

Τίτλος πρωτοτύπου:An evening prayer (1911)
Έτος μετάφρασης:1959

Αν κάποιον σήµερα επλήγωσα,
αν κάποιον άθελα σκανδάλισα,
αν έπεσα στο δρόµο µου, συγχώρα µε Κύριε.

Αν λόγια άσκοπα ξεστόµισα,
τον πόνο κάποιου αν δεν πρόσεξα,
το χρέος µου λησµόνησα, συγχώρα µε Κύριε.

Αν σ’ άλλους φέρθηκα σκληρός, ψυχρός,
στη µαρτυρία µου για Σε δειλός,
αν πάει χαµένος ο καιρός, συγχώρα µε Κύριε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ