Αν και πολλοί

Τίτλος πρωτοτύπου:We are one body (1993)
Έτος μετάφρασης:1995

Αν και πολλοί
είμαστε ένα σώμα,
είμαστε το σώμα
του Χριστού.
Αν και πολλοί
είμαστε ένα σώμα,
είμαστε το σώμα
του Χριστού.

Μία πίστη στον Ιησού Χριστό
μας ενώνει σε κοινό σκοπό,
μία ελπίδα στον Θεό,
τον Πατέρα όλων μας.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ