Αν θέλεις τώρα ν’ απολυτρωθείς

Τίτλος πρωτοτύπου:Look to the lamb of God (1908)
Μετάφραση:

Αν θέλεις τώρα ν’ απολυτρωθείς
βλέψε εις τον αμνό,
για να σε σώσει ήλθε εις τη γη,
βλέψε εις τον αμνό.

Επωδός
Βλέψε εις τον αμνό, βλέψε εις τον αμνό,
θα σε λυτρώσει και θα σε σώσει,
βλέψε εις τον αμνό.

Αν θλίψεις, φόβοι, τώρα σ’ απειλούν,
βλέψε εις τον αμνό,
μη δειλιάσεις, δε θα σε νικούν,
βλέψε εις τον αμνό.

Αν στη ζωή σου δυσκολεύεσαι,
βλέψε εις τον αμνό
κι αν ασθενήσεις πάλι έλπιζε,
βλέψε εις τον αμνό.

Μη φοβηθείς τη λύσσα του εχθρού,
βλέψε εις τον αμνό,
χαρά ή λύπη ο Χριστός παντού,
βλέψε εις τον αμνό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ