Αλληλούια ζει ο Ιησούς

Τίτλος πρωτοτύπου:Jesus is alive (1987)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1992

Αλληλούια, ζει ο Ιησούς,
νίκησε το θάνατο και αιώνια θα ζει.
Κύλησε την πέτρα,
τώρα ζει, τώρα ζει.

Είναι το άλφα και το ωμέγα,
το τέλος κι η αρχή.
Έγινε θυσία για να ζήσω εγώ και εσύ.
Ελπίδα λυτρωμένων.
Τώρα ζει, τώρα ζει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ