Αλληλούια, δόξα σ' Αυτόν

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise ye the Lord, hallelujah
Έτος μετάφρασης:1975

Αλληλού, αλληλού,
αλληλού, αλληλούια,
δόξα σ' Αυτόν.
Αλληλού, αλληλού,
αλληλού, αλληλούια,
δόξα σ' Αυτόν.

Δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
δόξα σ' Αυτόν, αλληλούια,
δόξα σ' Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ