Αλληλούια, αλληλούια

Τίτλος πρωτοτύπου:Hallelujah, thank you Jesus (1972)
Έτος μετάφρασης:1975

Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια.

Σ' αγαπώ ω Ιησού μου,
σ' αγαπώ ω Ιησού μου,
σ' αγαπώ ω Ιησού μου,
σ' αγαπώ ω Ιησού μου.

Σε ευχαριστώ Χριστέ μου,
σε ευχαριστώ Χριστέ μου,
σε ευχαριστώ Χριστέ μου,
σε ευχαριστώ Χριστέ μου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ