Ακούω τη φωνή

Τίτλος πρωτοτύπου:I hear thy welcome voice (1872)
Μετάφραση:

Ακούω τη φωνή που με καλείς, Χριστέ,
με θείο αίμα ν’ αγνισθώ που χύθηκ’ από Σε.

Επωδός
Έρχομαι προς Σε, εύσπλαχνε Χριστέ,
δέξου και καθάρισε καρδιά μου Κύριε.

Συ είσαι αγαθός, αμαρτωλός εγώ,
σε Σε εμπιστευόμενος βεβαίως θα σωθώ.

Προτρέπει ο Χριστός σε πίστη διαρκή,
ελπίδα επουράνια κι αγάπη αληθινή.

Σε όλους μαρτυρεί και όλους προσκαλεί,
το έργο ετελείωσε, η πίστη τώρα αρκεί.

Όλοι ας ευλογούν το λυτρωτή Χριστό,
σοφία και δικαίωση, θυσία, ιλασμό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ