Άκουσα πολλές φορές

Τίτλος πρωτοτύπου:God can do it again (1977)
Μετάφραση:

Άκουσα πολλές φορές
τον κόσμο να ρωτά:
«Που είναι πια τα θαύματα
που γίνονταν παλιά;
Η δύναμη τι έγινε;
Εμίκρυν' ο Θεός;
Μ' ακούει σαν προσεύχομαι,
ή άλλαξε και πως;»

Επωδός
Ο Θεός θα το κάνει
ξανά και ξανά,
δυνατός είν' Αυτός
τώρα όπως και χθες.
Κι αν αργεί δεν ξεχνά
ν' απαντά προσευχές.
Κάθε θαύμα του χθες,
θα το δούμε ξανά.

Ξέρω πως δεν άλλαξε
το χέρι του Θεού.
Η δύναμή Του ανάλλαχτη
για πάντα και παντού.
Πιστός αιώνια στέκεται,
θα στέκεται και να,
δοκίμασε το θαύμα Του
που κάνει στην καρδιά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ