Άκου τα ουράνια ψάλλουν

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy are you Lord

Άκου τα ουράνια ψάλλουν,
σαν πολλά νερά που τρέχουν,
ήχος λατρείας έρχεται απ' το θρόνο.
Είναι φωνές δοξολογίας,
των λυτρωμένων η λατρεία,
που κάνουν γνωστή τη δόξα Σου Θεέ.
Και ψάλλουν...

Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Κύριε,
άγιος, άγιος, άγιος είσαι Κύριε.
Οι πρεσβύτεροι και οι άγγελοι υμνούν,
οι πιστοί Σου Σε δοξολογούν,
άγιος, άγιος, άγιος είσαι Κύριε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ