Αινέσατε Αυτόν

Τίτλος πρωτοτύπου:I will call upon the Lord (1981)

Αινέσατε Αυτόν,
Κύριο τον κραταιό,
τον αναστημένο Ιησού,
αινέσατε Αυτόν.

Ζεις Κύριε,
είσ' ελευθερωτής,
είσ' ασπίς μου
και βράχος σωτηρίας.

Ζεις Κύριε,
η ισχύς μου είσ' Εσύ,
είσαι φως
και δύναμη σοφίας.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ