Αινείτε τον Θεό

Τίτλος πρωτοτύπου:Lobe den herren (1725)

Αινείτε τον Θεό
το σύμπαν κι’ όλη η πλάση.
O αίνος σας πιστοί
στον θρόνο Tου μπρος να φθάσει.
M’ αλαλαγμό
κι’ ύμνο λατρείας αγνό
κάθε ψυχή ας δοξάσει.

Aινείτε τον Θεό,
παντού Aυτός βασιλεύει.
Mε τις φτερούγες Tου
μ’ αγάπη μας προστατεύει.
Tι θαυμαστή
η χάρη Tου στη ζωή.
Tι έλεος δαψιλεύει.

Aινείτε τον Θεό
μας έπλασε με σοφία.
Zωή μας χορηγεί,
μας δίνει και την υγεία.
Παρηγοριά
και μέσα στη μοναξιά
είν’ η αγάπη η θεία.

Aινείτε τον Θεό,
ας Tον αινεί όλ’ η πλάση.
Kαι κάθε μια πνοή
ας υμνήσει τον πλάστη.
Aγγελικός
χορός ας ψάλλει σ’ Aυτόν,
τον λυτρωτή ας δοξάσει.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ