Αγρύπνησε, ω αδελφέ

Τίτλος πρωτοτύπου:He's coming soon
Μετάφραση:

Αγρύπνησε, ω αδελφέ, το τέλος επλησίασε,
μας το φωνάζουν οι γραφές, αλληλούια, ο σωτήρας έρχεται.

Επωδός
Ναι, έρχεται ο Ιησούς, θα Τον δούμε γρήγορα,
θα Τον δεχθούμε με αλαλαγμό, το λυτρωτή Χριστό.

Ελπίδας μας αιώνια, μες στην καρδιά παρηγοριά,
είναι η έλευση Αυτού, αλληλούια είναι δώρο του Θεού.

Όσοι έφυγαν με Χριστό, πρώτοι αυτοί θ’ αναστηθούν
και όσοι απομένουνε στις νεφέλες, αλληλούια, θ’ αρπαχθούν.

Οι ουρανοί θα ανοιχθούν, και οι νεκροί θα αναστηθούν,
ο Κύριος θα κατεβεί, αλληλούια, χαίρετε εσείς πιστοί.

Ναι, τα σημεία των καιρών, πόλεμοι και σεισμοί παντού,
η απορία των εθνών, μας δηλούν την έλευση του Ιησού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ