Άγιος, άγιος, άγιος, παντοδύναμος

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy, holy, holy Lord (1966)

Άγιος, άγιος, άγιος,
παντοδύναμος,
γη κι ουρανοί διηγούνται
τη δόξα Του.

Δόξα, δόξα, ωσαννά.
Δόξα στον ύψιστο Θεό.
Δόξα, δόξα, ωσαννά.
Δόξα στον ύψιστο Θεό.