Άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy is the Lord of hosts (1977)
Μετάφραση:

Άγιος, άγιος, άγιος
είναι ο Θεός.
Άγιος, άγιος, άγιος
είναι ο Κύριος.

Γεμάτη ειν’ η γη απ’ τη δόξα,
γεμάτη ειν’ η γη απ’ τη δόξα,
γεμάτη ειν’ η γη απ’ τη δόξα,
τη δόξα του Θεού.