Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:Sanctus (1827)

Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος ο Θεός,
άγιος, άγιος, άγιος, άγιος ισχυρός.
Άναρχος, αιώνιος, μέγας, κραταιός,
κυβερνά την πλάση, στύλος του παντός.

Δόξα, αλληλούια, δόξα στον Θεό,
ύμνο και λατρεία στέλνουμε σ' Αυτόν.
Έδωσε στον κόσμο δώρο τον υιό,
με Αυτόν να σώσει κάθε αμαρτωλό.

Με χαρά υμνούμε όλοι οι πιστοί
και μαζί ας ψάλλει κάθε μια ψυχή.
Λύτρωση αιώνια έκαν' ο Χριστός,
δόξα ας φωνάξει κάθ' αμαρτωλός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ