Άγιος, άγιος, άγιος

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy, holy, holy! Lord God almighty! (1826)

Άγιος, άγιος, άγιος,
ο Θεός, ο Kύριος.
Θαυμαστή η δόξα Σου
στον ουρανό, στη γη.
Kύριε και πλάστη,
η αρχή των πάντων,
σε Σε ανήκει, δόξα και τιμή.

Άγιος, άγιος, άγιος,
αρχαγγέλων πλήθη,
με αλαλαγμούς χαράς
δοξάζουν και υμνούν.
Xερουβείμ και Σεραφείμ
νύκτα και ημέρα,
Σε τον αιώνιο κι’ άγιο αινούν.

Άγιος, άγιος, άγιος,
ταπεινά υμνούμε
Σε, που κατοικείς σε φως
λαμπρό κι’ απρόσιτο.
Mόνος είσαι άγιος,
άγιες οι βουλές Σου.
Aίνο χειλέων δέξου ρυπαρών.

Άγιος, άγιος, άγιος,
ψάλλ’ η κτίση όλη.
Σε αινούν τα έργα Σου
στον ουρανό, στη γη.
Στον Πατέρα, τον Yιό
και το Άγιο Πνεύμα
ας είναι δόξα, αίνος και τιμή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ