Άγιος, άγιος, άγιος

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy is the Lord of hosts (1977)
Μετάφραση:

Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Θεός.
Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Θεός.
Η γη είναι πλήρης της δόξας,
η γη είναι πλήρης της δόξας,
η γη είναι πλήρης της δόξας,
άγιος ο Θεός.