Άγιος, άγιος

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy, holy (1972)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1975

Άγιος, άγιος, άγιος, άγιος,
άγιος, άγιος είσαι, Κύριε παντοκράτωρ,
οι καρδιές μας υψωμένες στην αγάπη Σου, Θεέ,
άγιος, άγιος, άγιος, άγιος.

Πάτερ άγιε, πάτερ άγιε,
τί χαρά να’ μαι παιδί Σου, πάτερ άγιε,
το κεφάλι μου υψώνω στην αγάπη Σου, Θεέ,
πάτερ άγιε, πάτερ άγιε,

Ιησού μου, Ιησού μου,
τί χαρά που με λυτρώνεις, Ιησού μου,
με τα χέρια υψωμένα στην αγάπη Σου, Θεέ,
Ιησού μου, Ιησού μου.

Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα Άγιο,
έλα, ενδυνάμωσέ με, Πνεύμα Άγιο,
τη φωνή μου την υψώνω στην αγάπη Σου, Θεέ,
Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα Άγιο.