Άγιο Πνεύμα σε καλωσορίζουμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Holy Spirit thou art welcome (1977)
Έτος μετάφρασης:1980

Άγιο Πνεύμα
σε καλωσορίζουμε
Άγιο Πνεύμα
σε καλωσορίζουμε

Ουράνιε Πατέρα,
τον παράκλητο,
στείλε τώρα,
σε παρακαλώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ