Άγιε Πατέρα πόσο σ’ ευχαριστώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Heavenly Father, I appreciate You (1978)

Άγιε Πατέρα
πόσο σ’ ευχαριστώ,
θα Σε δοξάζω
και θα Σ’ ευγνωμονώ.
M’ αγάπησες τόσο
πριν έρθω στον κόσμο,
άγιε Πατέρα
πόσο Σ’ ευχαριστώ.

Ω Iησού μου,
πόσο Σε αγαπώ
για τη θυσία
στον σκληρό το σταυρό!
Tον πόνο μου πήρες
και χάρη μου δίνεις,
ω, Iησού μου,
πόσο Σ’ ευχαριστώ.

Άγιο Πνεύμα
πόσο Σ’ ευχαριστώ
μεσ’ στη ζωή μου
είσαι ο βοηθός,
στο δρόμο για τον ουρανό
οδηγός μου,
Άγιο Πνεύμα
πόσο σ’ ευχαριστώ.