Άγιε Πάτερ Σε ευχαριστώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Heavenly Father, I appreciate You (1978)
Έτος μετάφρασης:1979

Άγιε Πάτερ Σε ευχαριστώ,
άγιε Πάτερ Σε ευγνωμονώ.
Εσένα πιστεύω, Εσένα λατρεύω,
άγιε Πάτερ Σε ευγνωμονώ.

Ιησού μου πολύ Σ’ αγαπώ,
Ιησού μου Σε ευγνωμονώ,
γιατί την ζωή Σου για μένα θυσία
την έκανες εις το σταυρό.

Άγιο Πνεύμα με καθοδηγείς,
Άγιο Πνεύμα με παρηγορείς,
παράκλητος είσαι σε με κάθε μέρα
Άγιο Πνεύμα Σε ευχαριστώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ