Αγαπώ να λέγω για τον Ιησού μου

Τίτλος πρωτοτύπου:No one ever cared for me like Jesus (1932)

Αγαπώ να λέγω για τον Ιησού μου
γιατί είναι ένας φίλος μου πιστός
και να μαρτυρώ πως άλλαξ’ η ζωή μου,
άλλος φίλος δεν υπάρχει σαν Αυτόν.

Επωδός
Σαν τον Ιησού δεν είναι φίλος
να φροντίζει και να μεριμνά,
μ’ έσωσε Αυτός απ’ τα δεσμά τελείως,
μούδωσε ζωή χαράς.

Η ζωή μου ήταν όλο αμαρτία
κι η καρδιά μου ήταν όλο ταραχή,
με εδέχθηκ’ ο Χριστός στην αγκαλιά Του,
μ’ αναγέννησε και είμαι ευτυχής.

Πήρε κάθε ενοχή και αμαρτία
και το βάρος της ψυχής μου παρευθύς,
μ’ οδηγεί εις τις βοσκές Του κάθε μέρα,
με ποτίζει απ’ τη ζωντανή πηγή.

Συνεχώς μ’ ενδυναμώνει εις την πίστη,
εννοώ τον λόγο Του και αγαπώ,
στην καρδιά μου δίνει διαρκώς ειρήνη,
θέλω πάντοτε Αυτόν να υπηρετώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ