Αγάπη χρειάζοντ' όλοι

Τίτλος πρωτοτύπου:Mighty to save (2006)
Μετάφραση:

Αγάπη χρειάζοντ' όλοι
που δεν αποτυχαίνει
ας πέσει η χάρη Σου.
Συγχώρεση χρειάζοντ' όλοι
τη χάρη ενός σωτήρα
ελπίδα στα έθνη.

Επωδός
Σωτήρας, δυνατός να σώσει
μετακινεί τα βουνά,
μετακινεί τα βουνά.
Για πάντα Κύριος σωτηρίας,
τον θάνατό νίκησε,
τον θάνατό νίκησε.

Δέξου με όπως είμαι
με φόβους και με λάθη
γέμισέ με Εσύ.
Δίνω τη ζωή μου
για όλα όσα πιστεύω
παραδίνομαι.

Γέφυρα
Το φως Σου ας λάμψει
και όλοι ας δουν, υμνούμε
για τη δόξα τ΄ αναστημένου Ιησού.

  • ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ