Αγάπη θεία και θαυμαστή

Τίτλος πρωτοτύπου:Oh! say, but I'm glad (1930)
Μετάφραση:

Αγάπη θεία και θαυμαστή
που έδειξε ποτέ,
εφανερώθηκε και σε με
και έχω χαρά.

Επωδός
Ω, έχω χαρά, χαρά,
ω, έχω χαρά, χαρά,
εσώθην και επλύθην στο αίμα τ’ αμνού,
και έχω χαρά.

Ο Ιησούς μου με οδηγεί
αφ’ ότου μ’ έσωσε
και την ψυχή μου παρηγορεί
και έχω χαρά.

Το όνομα μου εγράφτηκ’ εκεί
αφ’ ότου μ’ έσωσε,
στον ουρανό σε σελίδα λευκή
και έχω χαρά.

Κοίτα κι εσύ τώρα στο Χριστό
περίλυπη ψυχή,
άλλος δεν είναι εκτός απ’ Αυτόν
να δίνει ζωή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ