Αγάπη θεία, θαυμαστή

Τίτλος πρωτοτύπου:He lifted me (1905)
Μετάφραση:

Αγάπη θεία, θαυμαστή
προς τη σωτήρια πηγή,
εύσπλαχνα με οδήγησε
και βρήκα τη ζωή.

Επωδός
Απ' τη φθορά με έβγαλε,
απ' τα δεσμά με λύτρωσε,
στο θείο φως μ' οδήγησε,
ω, τι χαρά, με έσωσε.

Η θεία χάρη του αμνού
μ' ελύτρωσε απ' τα δεσμά
και τη καρδιά μου τη φτωχή
εγέμισε χαρά.

Δεσμά θανάτου έσπασε
ο Ιησούς, ο λυτρωτής,
ζωή καινούργια χάρισε
σε κάθε μια ψυχή.

Χριστέ, δικό Σου όνομα
παντοτινά θα ευλογώ,
το θέλημα Σου δε εγώ
πάντα θα εκτελώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ