Αφού την ειρήνη

Τίτλος πρωτοτύπου:It is well (1876)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:2018

Αφού την ειρήνη μου δίνει ο Χριστός
στον δρόμο μου επί της γης,
οι θλίψεις κι αν έρθουν δεινές, σκοτεινές,
η ψυχή μου θα είν’ ασφαλής.
Ασφαλής, ασφαλής,
η ψυχή μου θα είν’ ασφαλής.

Και αν σαν λιοντάρι βρυχάτ’ ο εχθρός
και θέλει να με καταπιεί,
ο Κύριος δεν θα με αφήσει ποτέ,
είν’ αυτός δυνατός και πιστός.
Δυνατός και πιστός,
είν’ αυτός δυνατός και πιστός.

Αφού στο σταυρό Κύριέ μου Χριστέ
επλήρωσες κόστος βαρύ,
για να λυτρωθώ από την ενοχή,
με χαρά Σε υμνώ λυτρωτή.
Με χαρά Σε υμνώ,
με χαρά Σε υμνώ λυτρωτή.

Για μένα πια είναι ζωή ο Χριστός
κι ο θάνατος κέρδος κι αυτός.
Ειρήνη θα έχω ,δεν θα ταραχτώ,
είτε ζω, είτε αποδημώ.
Είτε ζω, είτε ζω,
είτε ζω, είτε αποδημώ.

Να έρθεις προσμένω σωτήρα Χριστέ
κι αν φύγω εγώ πριν να ‘ρθείς,
το τέρμα δεν είναι ο τάφος στη γη
αλλά ο ουρανός ο λαμπρός.
Ουρανός ο λαμπρός,
είναι ο ουρανός ο λαμπρός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ