Άφησ' ουράνια πατρίδα

Τίτλος πρωτοτύπου:If that isn't love (1969)

Άφησ' ουράνια πατρίδα
κι ήλθε εδώ στη γη,
για να φέρει ζωή και ελπίδα,
εις την κάθε πιστή ψυχή.

Επωδός
Ω, τι θαυμαστή αγάπη τρανή,
που καλεί διαρκώς
την ψυχή εις το φως.
Στο δρόμο αυτό προς τον ουρανό,
που εχάραξε Αυτός ο σωτήρας Χριστός.

Κι όταν απέθνησκε ακόμα
έσωσε τον ληστή,
στον παράδεισο του 'δωσε τόπο
και τον πήρε μαζί Του εκεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ