Άξιος είσαι

Τίτλος πρωτοτύπου:Thou art worthy (1963)
Έτος μετάφρασης:1980

Άξιος είσαι,
άξιος είσαι,
άξιος είσαι Θεέ
να λάβεις δόξα,
τιμή, λατρεία,
άξιος είσαι Θεέ

Διότι τα πάντα
το χέρι Σου έκτισε,
διότι τα πάντα διοικεί
και ό,τι επλάσθη
για το θέλημά Σου
επλάσθη
κι υπάρχει στη γη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ