Θα σε φυλάει ο Θεός

Τίτλος πρωτοτύπου:God will take care of you (1904)
Μετάφραση:

Θα σε φυλάει ο Θεός, να μην απελπισθείς,
ναι, προπορεύεται Αυτός στο δρόμο της ζωής.

Επωδός
Θα είναι μετά σου, προβλέπει πάντοτε για σε,
θα είναι μετά σου, φροντίζει δια σε.

Όταν θα έρθουν πειρασμοί, ποτέ μην πτοηθείς,
ο Κύριος σε βοηθεί, όταν δοκιμασθείς.

Και τις πολλές ελλείψεις σου να Του εμπιστευθείς,
θα σ’ οδηγεί Αυτός παντού, ποτέ μη φοβηθείς.

Στις δυσκολίες της ζωής θα προνοεί για σε,
σ’ Αυτόν ναι, να εμπιστευτείς, πάντα θα ’ναι με σε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ