Ωσαννά, ωσαννά

Γλώσσα:Greek

Επωδός
Ωσαννά, ωσαννά,
αλληλούια, δόξα, δόξα.
Ωσαννά, ωσαννά,
αλληλούια, δόξα.

Είσαι Συ για με Θεός,
ζωντανός, αληθινός.
Μ΄ έσωσες, με λύτρωσες,
τ΄ όνομά Σου υμνώ.

Είσαι Συ ο άγιος,
που οι θάλασσες υμνούν.
Τ΄ άστρα και οι ουρανοί,
Σε δοξολογούν.

Τα βουνά κι οι ποταμοί,
τρέμουνε στο διάβα Σου.
Σαν πολλά ύδατα
η φωνή Σου ηχεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ