Τι ευτυχία και χαρά

Γλώσσα:Greek
Copyright:© Public domain

Τι ευτυχία και χαρά που δίνει ο Χριστός.
Η χάρη Του κι αγάπη Του μένει διαπαντός.
Γύρω στην τράπεζα Αυτού χαρίζει αγαθά χαράς,
αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια σ' Αυτόν.

Τον Ιησού μου αγαπώ, κι Αυτός με αγαπά,
ν’ ανήκεις εις τη νύμφη Του, τι ένδοξη χαρά.
Θα έλθει πάλι ο Χριστός κι εγώ θα ζω δια παντός
αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια σ' Αυτόν.

Σκοτάδι γύρω μας κρατεί τον ήλιο της χαράς,
οι τρικυμίες της ζωής του κόσμου τα δεινά,
μα είν' ο λόγος αληθής, στον ουρανό φόβος κανείς,
αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια σ' Αυτόν.

Αυτός φροντίζει και για με στην πάλη της ζωής,
η χάρη Του κι αγάπη Του άφθονα χορηγεί.
Χαρίζει αγαθά για με, τροφή, υγεία και χαρά,
αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια σ' Αυτόν.

Αν στη θνητή μας τη ζωή χαρίζει αγαθά,
ω σκέψου εις τον ουρανό, τι ένδοξη χαρά.
Αιώνια θα ευγνωμονώ τον λυτρωτή μου θα υμνώ,
αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια σ' Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ