Τα σημεία του κόσμου

Γλώσσα:Greek
Copyright:© Public domain

Τα σημεία του κόσμου μας δείχνουν
ότι έρχεται ο Χριστός.
Τον προσμένω κι εγώ, αλληλούια,
στις νεφέλες να έρθει Αυτός.

Επωδός
Αλληλούια, τώρα έρχεται
Χριστός ο γλυκύς Ιησούς.
Ω, ναι, έρχεται ο ένδοξος,
βασιλιάς μου Ιησούς.

Μην αργείς να δεχθείς το σωτήρα
που σε κράζει για να σωθείς,
αν αρνείσαι και δεν Τον θελήσεις,
ναι, θα ’ρθει για σε ως κριτής.

Στον αέρα ψηλά στις νεφέλες
με αγίους θα αρπαχθώ,
ψαλμωδώντας μ’ αυτούς στους αιθέρες
το Χριστό θα υποδεχθώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ