Σε εμπιστεύομαι

Γλώσσα:Greek

Σε εμπιστεύομαι,
σε Σένα ελπίζω,
και γονατίζω,
στο θρόνο Σου μπροστά.

Σου παραδίνομαι,
και Σ' αναγνωρίζω,
σαν Κύριό μου,
και βασιλιά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ