Όλ' η ζωή μου

Γλώσσα:Greek

Όλ’ η ζωή μου κι αναπνοή μου
είναι δοσμένη εις το Χριστό.
Αυτός για μένα είν’ η χαρά μου,
το όνειρο μου που αγαπώ.
Αυτός χαρίζει την ευτυχία
κι αγάπη θεία μες στην καρδιά,
μ’ έχει λυτρώσει, με έχει σώσει
είμαι παιδί Του, ω, τι χαρά!

Ω, τι ωραία όταν μια μέρα
θα με καλέσει στον ουρανό.
Μαζί θα ζήσω, θα ευτυχήσω,
εκεί κοντά Του θ’ αναπαυθώ.
Ζωή αιώνια θα απολαύσω
με το Χριστό μου στον ουρανό,
τα δάκρυα μου θα τα στεγνώσει
και με τα μάτια μου θα Τον δω.

Σαν η ζωή μου αυτή θα σβήσει
και εις τον τάφο θα κατεβώ,
με άλλο σώμα θα μ’ αναστήσει
ο Κύριος μου, δε θα χαθώ.
Γλυκιά ελπίδα εις την πατρίδα,
ναι, την ουράνια θα ευρεθώ,
έχουμε όλοι εκεί μερίδα,
αφού πιστεύουμε στο Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ