Ήμουν αμαρτωλός

Γλώσσα:English
Copyright:© Public domain

Ήμουν αμαρτωλός, δεν είχα ποτέ χαρά
και η ζωή μου έσβηνε με μαρασμό.
Ήρθε ο Ιησούς και με ελευθέρωσε
ζωή αιώνια τώρα μου εχάρισε.

Επωδός
Με έσωσε και με ελευθέρωσε
και έγιν’ ο Χριστός σωτήρας μου πιστός, τι χαρά.
Με έσωσε και με ελευθέρωσε,
καινούριο κτίσμα ο Χριστός με έκανε.

Μέσα στη συμφορά και μέσα στη θλίψη μου
ήρθε και μ’ έσωσε ο Ιησούς Χριστός.
Αυτός μου μίλησε και με παρηγόρησε
μου έδωσε χαρά μέσα στη συμφορά.

Ω, νιώθω στην καρδιά, χαρά που δε λέγεται,
καινούριο άνθρωπο με έκαν’ ο Χριστός.
Δοξάζω το Θεό, γιατί με αγάπησε
και τη ζωή μου εντελώς την άλλαξε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ