Βλέπουνε τα μάτια μου

Γλώσσα:Greek

Βλέπουνε τα μάτια μου προς τον ουρανό,
στην αιώνια χώρα ψηλά εκεί ποθώ,
στη χρυσή την πόλη να ζήσω θέλω εκεί,
ένδοξη Ιερουσαλήμ.

Επωδός
Ω, ποθώ να φθάσω στην ένδοξη τη γη,
μ’ όλους τους αγίους να ευφρανθώ εκεί.
Θα μας ανταμείψει ο Ιησούς Χριστός,
ένδοξη Ιερουσαλήμ.

Χώμα είμαι ξέρω στη γη θ’ αποτεθώ,
κάποια μέρα πάλι εκεί θα επιστραφώ.
Η ψυχή θα ζήσει στην πόλη αυτή εκεί,
ένδοξη Ιερουσαλήμ.

Ένδοξη ελπίδα μας δίνει ο Χριστός,
φίλε και για σένα σταυρώθηκε Αυτός,
είσελθε στην πόλη, σε προσκαλεί εκεί,
ένδοξη Ιερουσαλήμ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ